Πόροι

Εδώ μπορείτε να βρείτε σχετικό υλικό που έχει παραχθεί ή προτείνεται από την κοινοπραξία σύμφωνα με τις δραστηριότητες έργου που έχουν υλοποιηθεί.
Οι εταίροι του έργου ετοιμάζουν το υλικό το οποίο θα είναι μελλοντικά διαθέσιμο.