Συνοπτικη Εκθεση

Αυτή η έκθεση προσφέρει μια ανασκόπηση της κατάστασης της τέχνης σχετικά με τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου και τις βέλτιστες πρακτικές σε κάθε χώρα εταίρο – Κροατία, Ιταλία, Κύπρο, Νορβηγία, Ισραήλ, Πορτογαλία, Πολωνία και Ελλάδα.

Αυτό το έγγραφο είναι το τελευταίο ορόσημο μιας διαδικασίας ανατροφοδότησης που αναλήφθηκε σε καθεμία από τις χώρες που εκπροσωπούνται στο έργο μας, το οποίο έχει ως στόχο να μάθει περισσότερα σχετικά με τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου στην πράξη.

Η έκθεση στοχεύει στη βελτίωση της γενικής κατανόησης των τρεχουσών πρακτικών στη Μέτρηση Κοινωνικών Επιπτώσεων και συμβάλλει στην ενίσχυση ενός κοινού επιπέδου γνώσεων, ικανοτήτων και πρακτικών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες.