Mjerenje društvenog utjecaja za organizacije civilnoga društva

Projektom se želi osnažiti rad neprofitnih organizacija, organizacija civilnoga društva jačanjem njihove učinkovitosti, transparentnosti i upravljanja, primjenom metoda mjerenja društvenog utjecaja.

O neprofitnim organizacijama

Transparentnost, odgovornost i vrednovanje

Primjetan je rast broja neprofitnih organizacija u EU koje su uključene u provedbu širokog spektra društvenih aktivnosti i pružanja usluga. Ovaj trend nije popraćen sustavnim praksama i alatima transparentnosti, odgovornosti i vrednovanja njihovog djelovanja. Kao rezultat toga, građani imaju tendenciju ne vjerovati neprofitnim organizacijama pa je prema tome organizacijama otežano mjerenje i dokazivanje svog društvenog utjecaja. Potreban je dogovor oko metodologije i pristupa mjerenju društvenog utjecaja kojeg bi neprofitne organizacije mogle primijeniti.

CILJEVI

Doprinos projekta

Predstavnici organizacija koji će biti uključeni u projektne aktivnosti imat će izravne koristi, poboljšat će svoje aktivno sudjelovanje u društvu, poboljšati svoje kompetencije i vještine, steći motivaciju i povećati zadovoljstvo u svom svakodnevnom radu.

Ciljane skupine

Predstavnici trećeg sektora

Očekuje se da će SIM4CSOs pozitivno utjecati na sljedeće ciljane skupine. Pripadaš li nekoj od navedenih skupina? Ako se želiš uključiti u projekt, kontaktiraj nas!

Predstavnici/zaposlenici organizacija civilnoga društva

– Znanja i vještine mjerenja učinka njihovih aktivnosti/rada u svakodnevnom radu;
– Vještine korištenja digitalnih alata;
– Vještine planiranja, dizajniranja i vrednovanja njihovog rada;
– Motivaciju i vještine za sudjelovanje u međunarodnoj suradnji s predstavnicima drugih organizacija civilnoga društva.

Predstavnici/zaposlenici partnerskih organizacija

– Svijest o planiranju, dizajniranju i provedbi metodologije mjerenja društvenog utjecaja;
– Umrežavanje i suradnju s drugim partnerima.

Mreže partnera/suradnika projektnih partnera kojima će rezultati projekta biti diseminirani

– Svijest o metodološkim aspektima mjerenja društvenog utjecaja;
– Razumijevanje korisnosti primjene razvijenih alata projekta za mjerenje njihovog društvenog utjecaja;
– Mogućnosti za suradnju s organizacijama iz različitih zemalja i sektora.

Kreatori politika na nacionalnoj i EU razini

– Dokazane temelje za promicanje, multipliciranje i širenje mjerenja društvenog utjecaja radi omogućavanja održivih i dugoročnih rezultata;
– Razumijevanje potrebe za uspostavljanjem pristupa/sustava mjerenja društvenog utjecaja.

Nevladine organizacije

– Prepoznavanje i znanje o mjerenju društvenog utjecaja;
– Doprinos priznavanju i vrednovanju njihovog rada;
– Potrebno znanje kako bi na konkretne načine dokazali utjecaj koji imaju kroz svoj svakodnevni rad.

JOIN US TODAY

Pridružite se našoj mailing listi da biste primali vijesti i informacije o projektu SIM4CSOs

Upišite se