SIM4CSOs tim

Tim projekta SIM4CSOs čine nevladine organizacije, instituti za društvena istraživanja, centri za socijalne inovacije, malo i srednje poduzeće i visokoškolska ustanova.

Vodeći partner na projektu je Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS), neprofitna organizacija kojoj je cilj osnažiti organizacije civilnog društva kroz obrazovne i programe podrške u Grčkoj. Ostale zemlje uključene u projekt su Hrvatska, Cipar, Italija, Izrael, Norveška, Poljska i Portugal.

Bitni kriteriji

Svi projektni partneri udovoljavaju sljedećim bitnim kriterijima i odgovorni su za

  • Ciljeve projekta, praćenje i praktičnu primjenu produkata projekta i učinke u vlastitom sektoru;
  • Stručnost i doprinos intelektualnim produktima projekta;
  • Sposobnost pružanja treninga;
  • Širenje rezultata projekta, nacionalno i na međunarodnom nivou.

HIGGS je grčka neprofitna organizacija osnovana 2015. godine s ciljem jačanja neprofitnih organizacija u Grčkoj kroz obrazovne programe i programe podrške. Kroz svoje glavne programe za izgradnju kapaciteta: akcelerator, inkubator i recharge, HIGGS je do sada podržao više od 149 neprofitnih organizacija. HIGGS također ima veliko iskustvo s EU projektima (Erasmus +, AMIF, EEA grantovi). Sudjelovanjem u istraživanjima, uspostavljanjem baza znanja o civilnom društvu i širenjem najboljih praksi fokusira se na jačanje kapaciteta grčkog neprofitnog sektora. Stoga HIGGS djeluje kao „hub“ za neprofitne organizacije u Grčkoj i razne dionike koji se žele povezati s grčkim neprofitnim organizacijama.

NOVA je jedan od najvećih istraživačkih instituta za društvene znanosti u Norveškoj. Institut provodi istraživanja o različitim aspektima društva i socijalne države. Usredotočeni smo na čitav životni ciklus, od kolijevke do groba.

Centre for Social Innovation (CSI) je organizacija za istraživanje i razvoj koja se fokusira na poticanje socijalnih inovacija koje mogu donijeti pozitivne promjene na lokalnim, nacionalnim, regionalnim i globalnim razinama. CSI tim čine otvoreni, potpuno osposobljeni istraživači, poduzetnici, voditelji projekata, treneri i IT developeri. CSI je u mogućnosti obuhvatiti i prepoznati socijalne potrebe, dizajnirati i provesti prilagođene inicijative radi osiguravanja održivog rasta. CSI tim je stručan u područjima tradicionalnog obrazovanja i e-učenja, poduzetništva, start-upova, inovacija, kreativnosti, pregovora, IP savjetodavnih usluga, društvene odgovornosti, savjetodavnih poslovnih rješenja, analitike podataka, informacijskih tehnologija, upravljanja projektima, evaluacije projekata, validacija proizvoda, edukacije i računalnih igara.

Osnovana 2003. i smještena u najsjevernijem dijelu Hrvatske, ACT Grupa je udruga koja jača ekosustav impact ekonomije u Hrvatskoj i regiji Srednje i Istočne Europe. Kroz strukturirane i korisnicima prilagođene programe potpore, fokusirane na edukaciju i mentorstvo, promociju, umrežavanje i financijsku podršku, omogućavamo razvoj i održivi rast poduzeća s pozitivnim društvenim utjecajem. Mjerenje društvenog utjecaja vidimo kao važan poslovni segment.

CESIE je nevladina organizacija sa sjedištem na Siciliji, osnovana 2001. godine, a nadahnuta radom i teorijama sociologa Danila Dolcija (1924. – 1997.). Kao europsko središte studija i inicijativa, CESIE povezuje lokalni, nacionalni i međunarodni kontekst te se zalaže za poticanje razvoja i promjena u obrazovnoj, kulturnoj i ekonomskoj sferi stvaranjem i korištenjem inovativnih alata i metoda. CESIE je podijeljen u šest odjela koje rade zajedno i upravljaju aktivnostima u svojim specifičnim područjima: visoko obrazovanje i istraživanje, prava i pravda, odrasli, migracije, škola, mladi.

Ciljevi su:

  • Poboljšati cjeloživotno obrazovanje u Europi kroz transnacionalne projekte koji uključuju lokalne zajednice
  • Promovirati održivi razvoj susjednih regija i šire kroz obuku i obrazovanje
  • Poticanje napretka i inovacija u visokom obrazovanju i istraživanju
  • Podržati mobilnost u učenju za ljude svih dobnih skupina, prekogranično i između sektora
  • Potaknuti lokalni rast prilagođavanjem međunarodnih dobrih praksi i metoda

MIDOT je neprofitna organizacija koja nastoji promovirati učinkovitost i utjecaj kao glavne kriterije za društveno djelovanje razvojem naprednih alata za društveno mjerenje, ocjenjivanjem neprofitnih organizacija, savjetovanjem, razvojem društvenih standarda, društvenim mapiranjem, primijenjenim istraživanjima, konferencijama i edukacijom.

INOVA+ je portugalska tvrtka specijalizirana za potporu rastu organizacija putem inovacija, međunarodne suradnje i pristupa financiranju. S 20 godina iskustva u nekoliko europskih programa financiranja i izvanrednim uspjehom na ovom području, INOVA+ redovito surađuje s Europskom komisijom i drugim međunarodnim tijelima za provedbu specijaliziranih projekata i usluga. Djelujući kao povezivač i aktivator drugih organizacija u ovom visoko konkurentnom okruženju, INOVA+ se pozicionirala kao specijalizirani pružatelj usluga u razvoju konkurentnih aplikacija i u fazi provedbe projekta. Prisutni smo u – Portugalu, Belgiji, Poljskoj i Njemačkoj – radimo zajedno s iskusnim i multidisciplinarnim članovima tima, koji redovito djeluju kao vanjski evaluatori i stručnjaci u različitim europskim programima. Naše iskustvo i stručnost, u kombinaciji s međunarodnom mrežom renomiranih partnera, omogućuje nam pokretanje inicijativa u najrazličitijim područjima.

CEBS – Education and Social Research Center je neprofitna organizacija. Naša je misija podržati razvoj civilnoga društva i obrazovanja te promocija poduzetništva, posebice skupina u nepovoljnom položaju.

JOIN US TODAY

Pridružite se našoj mailing listi da biste primali vijesti i informacije o projektu SIM4CSOs

Upišite se