Måling av sosial innvirkning av sivilsamfunnets organisasjoner

Prosjektet har til hensikt å styrke driften av ideelle organisasjoner i det sivile samfunn ved å forbedre effektiviteten, gjennomsiktigheten og styringen gjennom anvendelse av målinger for sosial effekt (social impact)

Tilstanden til ideelle organisasjoner

Åpenhet, ansvarlighet og evaluering

I Europa blir det lagt merke til etableringen av et stort antall ideelle organisasjoner som er involvert i å tilby et bredt spekter av sosiale aktiviteter. Denne trenden involverer ikke systematisk praksis/verktøy for åpenhet, ansvarlighet og evaluering. Som et resultat har folk en tendens til ikke å virkelig stole på ideelle organisasjoner, og derfor kan de ikke bevise eller måle systematisk på en virkelig objektiv måte deres sosiale innvirkning. Det bør avtales en felles metode og tilnærming som alle ideelle organisasjoner kan bruke.

MÅL

Bidragene av prosjektet

De medlemmene, som vil være involvert i prosjektaktivitetene, vil få direkte fordeler, vil styrke deres aktive deltakelse i samfunnet, forbedre deres kompetanse og ferdigheter, få motivasjon og økt tilfredshet i sitt daglige arbeid.The staff adult members, who will be involved in the project activities will be directly benefited, will enhance their active participation in society, will improve their competencies and skills, will gain motivation and increased satisfaction in their daily work.

Målgrupper

Interessenter i tredje sektor

Arbeidet utviklet av SIM4CSOs-prosjektet er primært rettet mot interessentgruppen i tredje sektor. Prosjektet forventes å ha en positiv innvirkning på følgende grupper. Er du en av disse målgruppene? Hvis du vil involvere deg i prosjektet, kontakt oss!

Ansatte i sivilsamfunnets organisasjoner

-Kunnskap og ferdigheter i å gjøre seg kjent med og anvende begrepet å måle effekten av deres aktiviteter / arbeid i hverdagen deres;
-Ferdigheter i bruk av digitale verktøy;
-Ferdigheter i planlegging, design og evaluering av arbeidet deres;
-Motivasjon og ferdigheter til å delta i internasjonalt samarbeidsarbeid med andre sivilsamfunnsorganisasjoners ansatte på området.

Ansatte i partner organisasjonene

-Bevissthet om planlegging, design og implementering i en metodikk for måling av sosial innvirkning;
-Nettverk og samarbeid med andre partneres ansatte.

Partnernettverk av andre organisasjoner som prosjektet skal formidles til

-Bevissthet om metodiske aspekter ved måling av deres sosiale innvirkning;
-Forstå fordelene ved å bruke de skapte verktøyene for å måle deres innvirkning;
-Samarbeidsperspektiv med organisasjoner fra forskjellige land og sektorer.

Politiske beslutningstakere på nasjonalt og EU nivå

-Evidensbase for å fremme, multiplisere og integrere målinger av sosial innvirkning for å muliggjøre bærekraftige og langsiktige resultater;
-Forståelse av behovet for å etablere systemer for måling av sosial innvirkning.

Frivillige organisasjoner / foreninger

– Mer bevissthet og kunnskap om sosial innvirkning
– Bidrag til høyden på arbeidet deres.
– Utstyr med den nødvendige kunnskapen for på konkret måte å bevise hvilken innvirkning de har gjennom sitt daglige arbeid.

BLI MED OSS

Bli med på adresselisten vår for å motta nyheter og informasjon om SIM4CSOs-prosjektet

Aboner