Konsortium av SIM4CSOs

Et konsortium av enheter som består av frivilligereorganisasjoner, forskningsinstitutter, sentre for sosial innovasjon, en liten og mellomstor bedrift og en høyere utdanningsinstitusjon.

Den ledende enheten er Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS), en ideell organisasjon som har som mål å styrke sivilsamfunnsorganisasjoner gjennom utdannings- og støttende programmer i Hellas. De andre landene som er involvert i konsortiet er Kroatia, Kypros, Italia, Israel, Norge, Polen og Portugal.

Essensielle kriterier

Alle partnere overholder følgende

• Interesse for målene for prosjektet og for å ta prosjektresultatene praktisk frem i sin egen sektor;
• Kompetanse for å bidra til de intellektuelle resultatene av prosjektet;
• Evne til å tilby opplæring med en sektorgruppe;
• Evne til å spre funnene i egne land og internasjonalt.

HIGGS er en gresk ideell organisasjon som ble etablert i 2015 med sikte på å styrke NPO i Hellas, gjennom pedagogiske og støttende programmer. Hittil har HIGGS støttet mer enn 149 NPOer gjennom sine kapasitetsbyggingsprogrammer: Accelerator, Incubator og Recharge. HIGGS har også lang erfaring med EU-prosjekter (Erasmus +, AMIF, EØS middler) og fokuserer på forbedring av kunnskap i den greske ideelle sektoren ved å delta i forskning, etablere et kunnskapsregister om sivilsamfunnet og formidle beste praksis. Derfor fungerer HIGGS som en “hub” blant NPOer i Hellas, og de ulike interessentene som ønsker å knytte seg til de greske organisasjonene.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet) er et av de største samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene i Norge. NOVA er et anvendt forskningsinstitutt med vekt på studier av livsløpet fra barndom til eldre år.

Centre for Social Innovation (CSI) er en forskning og utvikling organisasjon som fokuserer på å fremme sosial innovasjon som kan gi positive endringer til lokale, nasjonale, regionale og globale enheter. CSI-teamet består av forskere, gründere, prosjektledere, trenere og informasjonsteknologiutviklere. CSI omfatter evnen og kapasiteten til å identifisere sosiale behov, utforme og implementere justerte tiltak, og sørge for bærekraftig vekst. CSI-teamets kompetanseområder er innen tradisjonell utdanning og e-læring, entreprenørskap, nyetableringer, innovasjon, kreativitet, forhandlinger, IP-rådgivningstjenester, sosialt ansvar, forretningsrådgivende løsninger, dataanalyse, informasjonsteknologi, prosjektledelse, prosjektevalueringstjenester, produktvalidering, opplæring og dataspill.

ACT Group ligger i Nord-Est-delen av Kroatia. Denne foreningen/NGO ble etabler i 2003 og siden da gir de sosial økonomi økosystem i Kroatia og CEE-regionen. Kjernevirksomheten til AG er SE forretningsutvikling, forretningsstøtte og utdanning/opplæring innen ulike felt. Vi støtter påvirkningsentreprenører i å utvikle og utvide virksomheten globalt gjennom tilpassede og strukturerte støtteprogrammer, med vekt på informasjon, utdanning, veiledning, markedsføring og nettverk. Vi ser måling av sosial innvirkning som et viktig forretningssegment.

CESIE er en NGO basert på Sicilia, etablert i 2001 og inspirert av sosiologen Danilo Dolci´s (1924-1997) arbeid og teorier. Som et europeisk senter for studier og initiativer kobler CESIE lokale, nasjonale og internasjonale sammenhenger og er forpliktet til å stimulere utvikling og endring innen utdanning, kultur og økonomi gjennom å skape og bruke innovative verktøy og metoder. CESIE er delt inn i seks enheter som jobber sammen og styrer aktiviteter innen sine spesifikke felt: høyere utdanning og forskning, rettigheter og rettferdighet, voksen, migrasjon, skole, ungdom.

Målet er å:

  • Forbedre livslang utdanning i Europa gjennom transnasjonale prosjekter som involverer lokalsamfunn
  • Fremme bærekraftig utvikling av nabolandene og videre gjennom opplæring og utdanning
  • Fremme fremgang og innovasjon innen høyere utdanning og forskning
  • Støtte læringsmobilitet for mennesker i alle aldre, på tvers av grenser og sektorer
  • Stimulere lokal vekst ved å tilpasse internasjonal god praksis og metoder

MIDOT er en ideell organisasjon som strever for å fremme effektivitet og innvirkning som hovedkriterium for måling av sosial innvirkning gjennom utvikling av avanserte verktøy, vurdering av NGOs, rådgivning, utvikling av sosiale standarder, sosial kartlegging, anvendt forskning, konferanser og opplæring.

INOVA+ er et portugisisk selskap som spesialiserer seg på å støtte veksten av organisasjoner gjennom innovasjon, internasjonalt samarbeid og tilgang til finansiering. Med 20 års erfaring i flere europeiske finansieringsprogrammer og god suksess på dette området, samarbeider INOVA + jevnlig med EU-kommisjonen og andre internasjonale organer for implementering av spesialiserte prosjekter og tjenester. INOVA + fungerer som en aktivator for deltakelse av andre organisasjoner i dette svært konkurransedyktige miljøet, og stiller seg som en spesialisert tjenesteleverandør i utviklingen av konkurransedyktige søknader og i implementeringsfasen. Med tilstedeværelse i – Portugal, Belgia, Polen og Tyskland – jobber vi sammen med erfarne og tverrfaglige teammedlemmer, som regelmessig fungerer som eksterne eksperter i forskjellige europeiske programmer. Vår erfaring og kompetanse, kombinert med et internasjonalt nettverk av anerkjente partnere, gjør at vi kan ta initiativ til de mest forskjellige områdene

CEBS- Senter for utdanning og samfunnsforskning er en ideell organisasjon. Vårt oppdrag er å støtte utviklingen av det sivile samfunn, utdanning og å fremme entreprenørskap, spesielt med hensyn til grupper utsatt for risiko for sosial, økonomisk og mellommenneskelig eksklusjon.

BLI MED OSS

Bli med på adresselisten vår for å motta nyheter og informasjon om SIM4CSOs-prosjektet

Aboner