Detaljert Rapport

Denne rapporten gir en gjennomgang av teknikkens stand angående måling av sosial effekt og beste praksis i hvert partnerland – Kroatia, Italia, Kypros, Norge, Israel, Portugal, Polen og Hellas.

Dette dokumentet er den siste milepælen i en tilbakemeldingsprosess i hvert av landene som er representert i prosjektet vårt, som har som mål å lære mer om måling av sosial effekt i praksis.

Rapporten tar sikte på å forbedre den generelle forståelsen av gjeldende praksis innen sosial effektmåling, og bidrar til å fremme et delt nivå av kunnskap, kompetanse og praksis i alle de involverte landene.