Metodisk Håndbok

Social Impact Measurement (SIM) er en tilnærming, en prosess for bedre å forstå hvor mye sosial, økonomisk og miljømessig endring som skjedde og kan tilskrives en organisasjons aktiviteter, intervensjoner.

Gjennom våre aktiviteter bør vi bringe de positive verdiene (eller redusere/eliminere forekomsten av negative) og støtte endringen som er nødvendig for å adressere årsakene til mennesker og miljøproblemer, for å svare på deres behov.

Men det faktum at vi genererer verdier og endrer bør ikke tilfredsstille oss. I denne tiden med ikke-bærekraftig sløsing med ressurser bør vi også spørre oss selv om vi bruker ressurser til våre aktiviteter på en optimal måte – eller bedre å si om vi leverer maksimal verdi for det investerte (penger, tid, kunnskap etc.).