Pomiar wpływu społecznego dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Projekt ma na celu wzmocnienie działalności organizacji non-profit w społeczeństwie obywatelskim poprzez ulepszenie ich skuteczności, przejrzystości i zarządzania dzięki zastosowaniu metod pomiaru wpływu społecznego.

Stan organizacji non-profit

Przejrzystość, odpowiedzialność i ewaluacja

W Europie zauważa się powstawanie dużej liczby organizacji non-profit, które są zaangażowane w świadczenie szerokiej gamy działań społecznych. Trendowi temu nie towarzyszą jednak systematyczne praktyki lub narzędzia służące przejrzystości, odpowiedzialności i ewaluacji. W rezultacie społeczeństwo nie potrafi w pełni zaufać organizacjom pozarządowym, które z kolei nie mogą systematycznie udowadniać ani oceniać swojego wpływu społecznego w naprawdę obiektywny sposób. Z tego powodu należy uzgodnić wspólną metodologię i podejście, które będą mogły stosować wszystkie organizacje non-profit.

CELE

Wkład projektu

Dorośli członkowie zespołu, którzy będą zaangażowani w działania projektowe, odniosą bezpośrednie korzyści, wzmocnią swój aktywny udział w życiu społecznym, podniosą swoje kompetencje i umiejętności, a także uzyskają motywację i większą satysfakcję z codziennej pracy.

Grupy docelowe

Interesariusze trzeciego sektora

Zakładamy, że praca wykonana przez zespół SIM4CSOs będzie miała pozytywny wpływ na następujące grupy. Czy należysz do jednej z nich? Jeśli chcesz zaangażować się w projekt to skontaktuj się z nami!

Pracownicy organizacji społeczeństwa obywatelskiego

– Wiedza i umiejętności w zakresie oswajania i stosowania w codziennym życiu zawodowym koncepcji pomiaru wpływu swoich działań i swojej pracy
– Umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych
– Umiejętności planowania, projektowania i ewaluacji swojej pracy
Motywacja i umiejętności do angażowania się w międzynarodową współpracę z pracownikami innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w terenie.

Pracownicy organizacji partnerskich

– Świadomość planowania, projektowania i wdrażania metodologii pomiaru wpływu społecznego
– Sieciowanie i współpraca z pracownikami pozostałych partnerów.

Sieci partnerów innych organizacji, wśród których projekt będzie rozpowszechniany

– Świadomość metodologicznych aspektów pomiaru ich wpływu społecznego
– Zrozumienie korzyści płynących z zastosowania stworzonych narzędzi do pomiaru wpływu
– Perspektywy współpracy z podobnymi organizacjami z różnych krajów i sektorów.

Krajowi i unijni decydenci

– Baza dowodowa służąca promowaniu, pomnażaniu i uwzględnianiu pomiaru wpływu społecznego, która umożliwi osiąganie trwałych i długoterminowych wyników
– Zrozumienie potrzeby tworzenia systemów pomiaru wpływu społecznego.

Organizacje pozarządowe / stowarzyszenia

– Większa świadomość i wiedza na temat pomiaru wpływu społecznego.
– Wkład w zwiększenie jakości ich pracy.
– Wyposażenie w niezbędną wiedzę, aby w konkretny sposób udowodnić wpływ, jaki wywierają przez swoją codzienną pracę.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać wiadomości i informacje o projekcie SIM4CSOs

Subskrybuj