Dodatkowe materiały i źródła

Tutaj znajdziesz istotne materiały dodatkowe oraz źródłowe stworzone lub rekomendowane przez konsorcjum na podstawie działań prowadzonych w projekcie.

Partnerzy projektu pracują nad rozwojem materiałów i będą one dostępne w przyszłości.