Materiały szkoleniowe

Materiały w tej sekcji zostaną skierowane do organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby wzmocniły pozycję swoich wolontariuszy i pracowników. Ich głównym celem jest umożliwienie organizacjom udoskonalania metod pomiaru wpływu prowadzonych przez nie działań, a tym samym wywierania silniejszego wpływu na społeczeństwo i grupy docelowe.

Konsorcjum projektowe pracuje nad opracowaniem materiałów i będą one dostępne w przyszłości.