Raport Podsumowujący

Niniejszy raport zawiera przegląd stanu wiedzy w zakresie pomiaru wpływu społecznego i najlepszych praktyk w każdym kraju partnerskim – Chorwacji, Włoszech, Cyprze, Norwegii, Izraelu, Portugalii, Polsce i Grecji.

Niniejszy dokument jest końcowym kamieniem milowym procesu zbierania informacji zwrotnych w każdym z krajów reprezentowanych w naszym projekcie, którego celem było poznanie praktycznego pomiaru wpływu społecznego.

Raport ma na celu poprawę ogólnego zrozumienia obecnych praktyk w zakresie pomiaru wpływu społecznego i przyczynia się do wspierania wspólnego poziomu wiedzy, kompetencji i praktyk we wszystkich zaangażowanych krajach.